Trofea

Zlecenie
Rozpoczyna zlecenie wiedźmińskie

 • Zlecenie na ghule
 • Zlecenie na utopce
 • Zlecenie na wilki
 • Zlecenie na echinopsy
 • Zlecenie na alghule
 • Zlecenie na psy
 • Zlecenie na topielce
 • Zlecenie na zjadarki
 • Zlecenie na skolopendromorfy
 • Zlecenie na jaja wywerny
 • Zlecenie na bazyliszki
 • Zlecenie na alpy
 • Zlecenie na upiory
 • Zlecenie na garkainy
 • Zlecenie na bruxy
 • Zlecenie na bloedzuigery
 • Zlecenie na cmentary

Trofeum
Trofeum, które możesz sprzedaćza duże pieniądze.

 • Głowa alghula
 • Głowa topielca
 • Głowa kuroliszka
 • Pnącza archespora
 • Głowa samicy wywerny
 • Głowa wilka
 • Głowa cmentara
 • Głowa Teju
 • Głowa bruxy
 • Głowa garkaina

Wartościowy składnik

 • Czaszka barghesta

Czaszka upiornego psa. Pewne osoby chetnie ją odkupią.

 • Kły fledera

Kły wyrwane wampirowi. Pewne osoby chętnie je odkupią.

 • Wilcza skóra

Skóra ściągnięta z wilka. Pewne osoby chętnie ją odkupią.

 • Chitynowy pancerz

Wysokiej jakości chityna z pancerza skolopendromorfa. Pewne osoby chętnie ją odkupią.

 • Skóra bazyliszka

Skóra ściągnięta z bazyliszka. Pewne osoby chętnie ją odkupią.