Pierwszy konkurs Sieci GameWalk.pl!

News - Redakcja

Sieć Gamewalk.pl na zaszczyt zaprosić wszystkich na nasz pierwszy konkurs z ciekawymi nagrodami. Dzięki nagrodom ufundowanym przez Cenega Polska, sklep konsoleigry.pl oraz BETA Zabawki przygotowaliśmy dla Was drobną konkurencję. Konkurs trwa do 29 czerwca (włącznie), a zadanie polega na napisaniu nam "Jaka gra Twoim zdaniem okazała się najlepsza na targach E3 2014?". Nagrodami w konkursie są: unikalna figurka Edwarda Kenwaya z Assassin's Creed IV: Black Flag, puzzle z motywem z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon oraz koszulka z motywem z gry The Elder Scrolls Online. Więcej szczegółów o konkursie znajdziecie w rozwinięciu.

Pierwszy konkurs Sieci GameWalk.pl!

REGULAMIN KONKURSÓW

§ 1. Organizator i czas trwania Konkursów

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursach

 • W Konkursie mogą brać udział tylko osoby mieszkające na terenie Polski.
 • Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która do 29 czerwca 2014 r. spełni warunki konkursu. Osoba ta nie może należeć do redakcji portalu, ani być pracownikiem firm fundujących nagrody.
 • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101/2002, poz. 926 z późn. zm.)
 • Do 2 lipca 2014 r., spośród nadesłanych prac jury wyłoni zwycięzców, którym przyzna odpowiednio nagrody wymienione w §3 pkt.
 • Ogłoszenie wyników Konkursów nastąpi najpóźniej 2 lipca 2014 r., poprzez zamieszczenie na stronie portalu GameWalk.pl informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej imiona, nazwiska i/lub nicki zwycięzców.

§ 3. Zasady Konkursów

Nagrodami w konkursie są:

MIEJSCE I:

Niezwykle bogaty zestaw z Assassin's Creed IV: Black Flag na który składa się figurka Edwarda Kenwaya, artbook z gry, płyta z soundtrackiem oraz dwie grafiki z gry. Nagroda została ufundowana przez sklep konsoleigry.pl.

MIEJSCE II:

Puzzle (1500 elementów) z motywem z gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z plakatem. Nagroda ufundowana przez sklep BETA Zabawki.

MIEJSCE III:

Limitowana koszulka z motywem z gry The Elder Scrolls Online - rozmiar L lub XL (do wyboru). Nagroda ufundowana przez firmę Cenega Polska.

§ 4. Postępowanie reklamacyjne

 • Decyzja jury, wskazująca laureatów Konkursów oraz przyznanie im nagród, jest ostateczna.
 • W przypadku, gdy zwycięzca nie wyśle Organizatorowi wiadomości zwrotnej, zawierającej adres do wysyłki nagrody, to przechodzi ona na inną, wytypowaną przez jury osobę.

§ 5. Postanowienia końcowe

 • Osobą odpowiedzialną za Konkurs ze strony Organizatora Konkursów jest administrator wortalu Cuda Thedas - Severan.
 • Przesyłając prace na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 • W sytuacjach wyjątkowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.